Zeď nářků

Zeď nářků

Mane se už týden pokouší postavit zídku mezi naší zahradou a ulicí. Nejedná se o žádné veledílo, pouhé 3 – 5 tvárnice na výšku v délce cca 10 metrů. Vr. plánoval, že celá akce, tj. stavba zídky, její omítnutí, izolace a přihrnutí zeminou bude trvat zhruba týden. Na stavbu vyčlenil 3 dny. A při té příležitosti se po 14 měsících, kdy u nás Mane pracuje, vyjevilo strašlivé tajemství: totiž, že Mane NEUMÍ POSTAVIT ZEĎ 😱. Přes veškeré měření a několik natažených provázků se na 1 metru odchýlí o 5 – 8 cm, a to horizontálně i vertikálně. Mane sám sebe často a rád charakterizuje jako „rychlejší než vítr“. Jeho primární vlastnost – bezmyšlenkovitá rychlost – však v některých případech (a tento k nim patří) není vůbec žádnou výhodou. Přestože u něho Vr. prostojí prakticky celou pracovní dobu, stačí, aby si odskočil na svačinu či k telefonu a Mane mezitím stihne zabetonovat několik tvárnic „do kopce“, anebo „do zatáčky“. Tím pádem jsme taky konečně pochopili důvod, proč Mane nemůže získat stálou práci u žádné stavební firmy – té by se totiž prodražil o dalšího zedníka, který by se od něho nesměl hnout na krok a opravoval jeho kiksy.

Každé odpoledne tudíž Vr. u nově postaveného kusu zídky při osekávání a zbrušování nepatřičně vyčnívajících rohů „naříká“.

Ostatně křivé zdi a zídky patří ke zdejšímu koloritu… 😄