Galicie ve znamení žuly

Galicie ve znamení žuly

Po celé Galicii uvidíte v krajině roztroušené shluky obrovských žulových balvanů, takže je jen logické, že kámen od nepaměti sloužil jako materiál pro stavbu kostelů, katedrál, radnic i rodinných domů. Zdejší kameníci však používají žulu i tam, kde byste to nečekali, např. pro výrobu dopisních schránek, mnoho zdejších plotů tvoří namísto dřevěných planěk kamenné sloupky a podobné sloupky taky leckde slouží jako opora stromků vinné révy. A propos, v jižní části Galicie je překvapivě mnoho vinic na to, jak málo slunečných dnů v roce tady mají. 

Soubor staveb na kopci nad Santiagem de Compostela nazvaný Ciudad de Culture (Město kultury). Jak název napovídá, sídlí v jednotlivých budovách různé kulturní instituce. Kvůli rozporuplným reakcím, které projekt vyvolával v řadách laické i odborné veřejnosti, a taky finančním těžkostem, však byla stavba v roce 2013 zastavena a poslední 2 budovy – operní sál a centrum mezinárodního umění – nevznikly.

Pontevedra, Cambados a Combarro – tři historická městečka, ve kterých uvidíte všechno, co je pro tradiční galicijskou architekturu typické: kamenné domy, předsazené balkony a prosklené verandy podpírané kamennými sloupy, které na úrovni ulice tvoří podloubí pro chodce. 

Pontevedra

Cambados

Combarro

Malé „domky“, které můžete vidět na většině zahrad či dvorků u starších domů a vzhledem připomínající hrobky, jsou ve skutečnosti sýpky a nazývají se horreo. V městečku Combarro z nich při moři udělali boutikové hospůdky s cenami dvojnásobnými oproti zdejším zvyklostem…

…a ještě se od vás očekává,  že se o svou dobrotu rozdělíte!  😀