Než přišla odsolovací zařízení

Než přišla odsolovací zařízení

… bylo hospodaření s vodou na Lanzarote dost svízelné. Král Alfonso XIII. nechal na začátku 20. století vybudovat soustavu nádrží na vodu nazvanou Mareta del Estado. Stavba byla zahájena roku 1902 a částečně uvedena do provozu v roce 1913, kompletně dokončena však byla až v roce 1935. Důvodem bylo několikeré přerušení stavby kvůli nedostatku finančních prostředků, nedodržování technologických postupů a nízké pracovní morálky (jak typické! za 100 let se zde v tomto ohledu nic nezměnilo, některé tradice jsou prostě pevně zakořeněné 😆). Dílo sestávalo ze 16 nádrží o celkové kapacitě 16 000 m³ vody, a záchytné plochy pro dešťovou vodu o rozloze 95 000 m². Původně tvořila povrch plochy jen udusaná hlína, kterou později vystřídala nepropustná vrstva směsi písku s vápnem. Ve stavebním deníku z té doby si můžete přečíst záznam, že dodavatel materiálu směs ošidil, nedodržel stanovený podíl vápna a v důsledku toho byla kvalita povrchu tak mizerná, že se část vody namísto stékání vsakovala. Proto bylo nutné celou obří plochu potáhnout novou vrstvou 🙈.

Polovina nádrží byla určena pro užitkovou vodu z Famary a pramene Chafariz a polovina pro pitnou – dováženou v cisternových lodích. Takto systém fungoval až do roku 1963, kdy bylo uvedeno do provozu první odsolovací zařízení, poté byly nádrže vyřazeny z provozu.Pokud vás zajímá, kde Mareta del Estado najdete, je to ta nevyužitá plocha rozprostírající se po obou stranách dálničního obchvatu Arrecife směrem z letiště před nájezdem na San Bartolomé.