A pak někomu věřte!

A pak někomu věřte!

… aneb další pokračování naší nekonečné epopeje s autem.

Nevím, jak je to možné, ale poté, co jsme zjistili, kolik budeme muset za přihlášení auta zaplatit, mě pohled na Camaro tak nějak přestal těšit 😖.

A před pár dny najednou po mnoha týdnech korespondování s celním úřadem v Arrecife, nesčetných dotazech z naší strany na existující možnosti odpuštění – anebo aspoň minimalizace – cla a stejného počtu zamítavých odpovědí ze strany celnice, přišel z celního úřadu ZCELA ZÁSADNÍ a NAPROSTO NEČEKANÝ email obsahující vyplněný dlouhý, složitý a pro nás víceméně nesrozumitelný formulář celní deklarace obsahující spoustu kódů a vyčíslení všeho možného, včetně několika opravných položek. Na konci byla v políčku „Kalkulace cla“ uvedena třímístná cifra, která se dosud v celém procesu výpočtu NIKDY a NIKDE neobjevila (a o řád nižší, než na jakou nás celnice až dosud připravovala) 🤔.

A to je jako co? (píšu vzápětí celnímu úřadu dotaz, abychom předešli případnému nedorozumění)
To je výše celního poplatku. (přichází stejně rychle odpověď)

A kde jsou uvedené ostatní poplatky, např. za skleníkové plyny, celní služby atd.?
Ve zmíněné částce je zahrnuto všechno. 
Takže už zbývá jen zaplatit státní daň a zažádat o registrační značky?
Vždyť vam říkám, že je tam zahrnuto úplně všechno! Už pouze zažádáte o značky na DGT.
Opravdu???
Ano, už vám to píšu potřetí.

Chvíli mi trvá, než tu neuvěřitelnou !!! 👍🍾🎉 zprávu vstřebám a pak s ní běžím za Vr.

Toho nejdřív napadne, že to je nějaký opožděný Apríl, pak, že se nejspíš jedná o omyl, a nakonec „Tak kdo je tady blbej?!?“. Prozatím si zakazujeme jakékoli projevy radosti, pro případ, že se vloudila nějaká chybička, např. v podobě chybějící nuly na konci… 🤢 

Pokud je ale výpočet ve formuláři správný, pak VŮBEC ničemu nerozumíme,  a zejména ne tomu, proč nás celní úřednice tolik týdnů udržovala ve stresu informacemi o několikatisícové částce, kterou budeme muset zaplatit, spolu s dovětkem, že plně chápe naše rozhořčení, protože dovozní clo na Kanárských ostrovech je skutečně astronomické…

Včera jsme na dopravním inspektorátu přistoupili k přepážce s vyplněnou žádostí, šanonem plným potvrzení a dokladů a sebevědomím vítězů, přesvědčeni, že ať po nás budou požadovat COKOLI, stačí jen zalistovat v šanonu a na první dobrou to vytáhneme. Celní úřednice nás ujistila, že máme absolutně všechno, a ta to musí vědět, protože podle svých slov pracuje na celnici už 20 let.

SAMOZŘEJMĚ, že jsme všechno neměli… 🙈

A víte co nám chybělo, přátelé? No ano, to potvrzení o uhrazení několikatisícového poplatku do španělské státní kasy… 🤣😭 😫

A pak někomu věřte! 🙈🙈🙈

Kromě smiřování se s faktem, že úhradě těch několika tisíc € za žádnou cenu neunikneme, máme ještě jeden vážný problém: v těchto dnech totiž uplynula lhůta 6 měsíců, ve které jsme měli povinnost uhradit veškeré daně a poplatky a dovezené vozidlo přihlásit. Ani jedno, ani druhé jsme nesplnili.