Jak to chodí na úřadech

Jak to chodí na úřadech

Obrázek typický pro většinu úřadů: plná čekárna žadatelů o něco, všichni předem objednaní na přesnou hodinu i minutu a rezignovaně čekající, až aspoň jeden úředník v zázemí dovypráví ostatním nějaký mimořádně poutavý příběh (případně dosvačí) a vytáhne roletku svého okénka 😆.