Jak přihlásit dovezené auto

Jak přihlásit dovezené auto

… aneb jak si obstarat zábavu na mnoho týdnů za poměrně dost peněz 😄.

Postup přihlášení dovezeného vozu do španělského registru vozidel je náročný psychicky, časově i finančně. Původně jsme se tím nechtěli vůbec zabývat, protože nám připadalo daleko efektivnější svěřit vyřízení té záležitosti specializované firmě. Když ta ale ani po několikáté urgenci neprojevila o kšeft zájem, řekli jsme si, že už jsme zvládli jinačí věci a odhodlaně se vrhli do akce.
Základní podmínkou pro možnost dovozu auta je přidělení NIE (Número de Identificación Extranjero), pokud jej nemáte, může váš vůz strávit na Kanárských ostrovech maximálně 6 měsíců (a vzhledem k tomu, že nemůžete přijet jinak než trajektem, je datum příjezdu snadno dohledatelné). První dějství zdlouhavé procedury dovozu začíná už před vjezdem na trajekt a má podobu „výslechu“. Celní úředník vás dopodrobna vyzpovídá o všem, co se týká auta, a současně vás důrazně upozorní na povinnost do měsíce auto přihlásit, nechcete-li, aby vám byla vyměřena vysoká pokuta (nenašla jsem odvahu zeptat se kolik taková pokuta činí, neb jsem na sebe nechtěla upoutat nechtěnou pozornost – do elektronického systému o vás totiž, jak už víme, zaznamenávají vše, že? 🤔).
Když posléze začnete obíhat dotyčné instituce a postupně odškrtávat jednotlivé administrativni úkony, zjistíte, že do měsíce se vám přihlásit auto nepodaří ani náhodou, a to pravděpodobně ani kdybyste na tom začali makat hned druhý den po příjezdu, což nejspíš nezačnete. 

Nejprve si v kanceláři DGT (Dirección General del Tráfico), což je místní obdoba dopravního inspektorátu, obstaráte seznam dokladů a potvrzení, která budete muset přiložit k žádosti o přihlášení. Tento seznam je jednou z mála věcí, které jsou v celém procesu zdarma 😀.

Dále se musíte v ITV (Inspección Técnica de Vehículos, tedy španělská STK) objednat na kompletní technickou prohlídku vozidla, po jejímž úspěšném absolvování vám inspekce vystaví španělský TP.  Abyste se však na technickou prohlídku mohli objednat, musíte se nejprve prokázat dokladem nazvaným ficha reducida, který vám na základě českého TP a prohlídky vozu vyhotoví některý z akreditovaných expertů. Technik ITV poté doklad prostuduje a pokud v něm nenajde žádné chyby či nepřesnosti, dostanete termín na technickou prohlídku. Je ovšem taky klidně možné, že expertovi se při prvním pokusu o vyhotovení dokladu vloudí do dokumentace nějaké ty chybičky – tak jako v našem případě – a pak se ficha reducida musí přepracovat.

Španělský TP obdržíte zhruba 2 týdny po technické prohlídce vozidla a jakmile ho máte v ruce, můžete se vydat na finanční úřady a zaplatit místní i celostátní daň, jejichž výše se vypočítává z nějakého parametru v TP, a které pak budete platit každý rok (pro přesnost dodávám, že se nejedná o automobil pro podnikání, ale pro soukromé účely 🤔). 

Poté se znovu vypravíte na DGT a konečně je vám umožněno podat žádost o přihlášení do registru vozidel. Pro představu, jak dlouho celý proces trvá, dodávám, že všude se musíte předem objednat a všude vám přidělí termín za 1 – 2 týdny.

Výše uvedená „jednoduchá“ varianta postupu platí v případě, že vaše auto má homologaci pro EU a před absolvováním technické prohlídky nepotřebuje žádnou opravu. Co by nastalo v případě, že by tomu tak nebylo, nechci raději ani domýšlet,… 🙈

Takže celé týdny makáte na různých úkonech a ukrutně se těšíte, že jakmile obdržíte nové registrační značky, nasednete do vozu a opojeni pocitem vlastní výjimečnosti, že jste tak obtížnou výzvu zvládli, budete jezdit křížem krážem po Kanárských ostrovech, dokud vám pro vysoké stáří neodeberou řidičák 😄…

… jenže je tady ještě jeden krok, bez kterého vám auto nepřihlásí a po kterém vám první jízdy zhořknou. Ale o tom až příště.