Aber kien lo aga xk ay k aserlo

Aber kien lo aga xk ay k aserlo

Ano, přátelé, věta v titulku je skutečně španělsky. Pokud jí přesto nerozumíte, ačkoli španělštinu ovládáte, vůbec se vám nedivím, protože je napsaná slangem zkratek používaných hlavně v esemeskách (něco na způsob anglického CU anebo waddya) a znamená: Uvidíme, kdo to udělá, protože to je zapotřebí (A ver quién lo haga porqué hay que hacerlo). Asi nejpoužívanější zkratky jsou:
k – que
x – por
xk – porque
tb – también
aber – a ver
kien – quién
para k – para qué
dsd – desde
kdar – quedar
ksa – casa
cox – coche
to2 – todos
cm – ¿cómo?
kcs – ¿qué haces?
dnd – ¿dónde?
cnd – ¿cuándo?

Další „zkratky“ vznikají vynecháváním začátečního „h“ (zřejmě proto, že se stejně nevyslovuje), např.:
ora – hora
ay – hay
oy – hoy
aber – a ver, ale taky haber
aser/acer – hacer
ablar – hablar…
Někdy ale – upřímně řečeno – nevíte, zda dotyčný skutečně používá zkratku, anebo prostě neví, že se na začátku píše „h“ 😜.

A zmatek panuje taky v psaní některých slov začínajících na „v“ či „b“ (ve španělštině se obě písmena vyslovují prakticky stejně), např. ber – ver, bibir – vivir…  S tím souvisí ve Španělsku občas vídaný nápis na zdech ¡Biba España! (Ať žije Španělsko!), záměrně napsaný gramaticky špatně, čímž se chce naznačit, že patriotismus vyznávají leda tak pologramotní nevzdělanci.